Organy statutowe Izby

Komisja Rewizyjna

Jerzy Bal – Przewodniczący Komisji
Andrzej Sobieraj – Członek Komisji
Grzegorz Kępa – Członek Komisji
Waldemar Gołąb – Członek Komisji
Krzysztof Bury – Członek Komisji

Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy

Renata Słowicka – Przewodnicząca Komisji
Józef Kobuszewski – Członek Komisji
Mieczysław Pluskota – Członek Komisji
Henryk Rudek – Członek Komisji
Barbara Rajca – Członek Komisji

Odsluchaj tekst