Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

CZAS TRWANIA:  80 godzin
PROGRAM KURSU:
1. Wybrane zagadnienia psychologii
2. Podstawy pedagogiki
3. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego
4. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i zasady realizacji programu praktycznej nauki zawodu
5. Praktyka metodyczna
CENA KURSU: 750 zł – wpłata dokonywana będzie po zebraniu grupy szkoleniowej.
TERMIN: zostanie ustalony po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej.