Kurs ochrony danych osobowych w firmie

Przygotowanie firmy i odpowiedzialnych pracowników do spełnienia ustawowo nałożonych na przedsiębiorstwa obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

PROGRAM KURSU:
Przepisy prawa w obszarze ochrony danych osobowych
Przetwarzanie danych kadrowych
Zadania i obowiązki Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Rekrutacja pracowników do firmy pod kątem ochrony danych osobowych
Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych (papierowe, elektroniczne) pracowników oraz klientów firmy
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO
Rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w GIODO
Powierzenie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu
Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych – odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna oraz finansowa

CENA KURSU: 350 zł –wpłata dokonywana będzie po zebraniu grupy szkoleniowej.
Cena obejmuje koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, cattering

TERMIN: zostanie ustalony po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej.

Po zakończonym kursie, każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie wydane na druku MEN.