Zmiana opłat za egzaminy w 2018 roku

Na podstawie art. 3g ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1285 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2017 r. opłaty za egzaminy w roku 2018 wynosić będą: egzamin czeladniczy (711,00 zł), egzamin mistrzowski (1422,00 zł), egzamin sprawdzający (237,00 zł).

Pierwsza edukacyjna gra w rzemiośle

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą grą edukacyjną w zakresie rzemiosła. Autorem gry jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Zachęcamy do zapoznania się z grą, która może być doskonałym narzędziem wykorzystywanym w doradztwie zawodowym. Link do gry: http://www.gra.spoleczne-rzemioslo.pl/