Aktualności
Listopad 30, 2017
Pierwsza edukacyjna gra w rzemiośle

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą grą edukacyjną w zakresie rzemiosła. Autorem gry jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Zachęcamy do zapoznania się z grą, która może być doskonałym narzędziem wykorzystywanym w doradztwie zawodowym. Link do gry: http://www.gra.spoleczne-rzemioslo.pl/

Listopad 30, 2017
Uwaga: Nowy wzór umowy z pracownikiem młodocianym

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu ZRP nr 5 z dnia 20.07.2017 r., został wprowadzony nowy wzór umowy o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Wzór znajduje się na naszej stronie w menu „Nauka zawodu”.

Listopad 30, 2017
Uruchomienie platformy edukacyjnej

Zapraszamy Państwa do korzystania z finalnej wersji internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych (w skrócie platforma EWR), stworzonej w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w zakresie działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Prace nad platformą trwały od końca sierpnia 2016 r. do maja 2017 r. Funkcjonuje pod adresem www.ewr.zrp.pl.