Aktualności
10 listopada, 2023
Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Prezesa Izby
W dniu 7 listopada br. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się uroczysta Gala „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Podczas uroczystości Medal Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne wieloletnie zasługi w dziedzinie kształcenia i wychowania uczniów w rzemiosłach motoryzacyjnych otrzymał Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Pan Stanisław Syguła.
Serdecznie gratulujemy!!!
8 listopada, 2023
Regionalny etap konkursu Wiedzy o Zasadach BHP rozstrzygnięty

W dniu 30 października 2023 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi odbyła się XXI edycja etapu regionalnego konkursu BHP pt. „Bezpiecznie od startu”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Fundatorami nagród są Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Łódzki Kurator Oświaty.

W konkursie uczestniczyło 14 uczniów zgłoszonych z 3 szkół ponadpodstawowych.

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą ilością punktów. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę oraz laureatów kolejnych miejsc:

I miejsce – WIKTORIA MARCHEWA – Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

II miejsce – NIKOLA DRECZKO – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Łodzi

III miejsce – WIKTORIA SOBCZUK – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Łodzi

IV miejsce – JOANNA FLORCZAK – Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

V miejsce – MACIEJ ŁAPAJ – Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

VI miejsce – KACPER CZAJKA – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Łodzi

Wyróżniona szóstka odebrała atrakcyjne nagrody bezpośrednio z rąk Pana Tomasza Helińskiego p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz członków komisji konkursowej. Wszyscy uczniowie otrzymali gratulacje i dyplomy za udział w konkursie.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc, będą reprezentować nasze województwo w Ogólnopolskim Finale, który odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

!!! ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

12 października, 2023
Prezes Izby odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Na tegorocznej gali Niedźwiedzie Biznesu 2023, która odbyła się w dniu 10 października w Janowie Podlaskim, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Stanisław Syguła otrzymał odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Srebrny Krzyż Zasługi.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

26 września, 2023
XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpiecznie od startu 2023”

 

Izba Rzemieślnicza w Łodzi informuje o przygotowaniach do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektorat Pracy.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Etap regionalny Konkursu

odbędzie się w dniu 30.10.2023 r. (poniedziałek)

o godz. 11:00 w siedzibie

Izby Rzemieślniczej w Łodzi

– Sala Konferencyjna (parter)

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Łodzi w Ogólnopolskim Konkursie, który odbędzie się 05.12.2023 r. (wtorek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o konkursie:   XXI edycja 2023 Bezpiecznie od startu

 

 

 

20 czerwca, 2023
Wręczenie Szabli Kilińskiego

14.06.2023 r. podczas Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Prezes Izby Stanisław Syguła oraz członek Zarządu Izby Lidia Buczek w imieniu Kapituły Związku Rzemiosła Polskiego wręczyli najwyższe odznaczenia w rzemiośle.

Szable Kilińskiego otrzymali: Pan Mieczysław Pluskota – zastępca Prezesa Izby, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, Pan Waldemar Gołąb – członek Komisji Rewizyjnej Izby Rzemieślniczej w Łodzi, wieloletni Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, a także Pan Józef Wrzesiński – wieloletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

20 czerwca, 2023
Wyniki konkursu „Jakie znasz zawody?”
16 stycznia, 2023
Szable Kilińskiego wręczone

13.01.2023 r. podczas uroczystości Jubileuszu 120 lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi, Prezes Izby Stanisław Syguła wręczył najwyższe odznaczenia w rzemiośle.

Szable Kilińskiego otrzymali: Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi oraz Pan Henryk Stawski – wieloletni członek Cechu.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

 

15 grudnia, 2022
Spotkanie opłatkowe łódzkiego środowiska rzemieślniczego

W dniu 14.12.2022 w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi na spotkaniu opłatkowym spotkali się rzemieślnicy naszego regionu.

Podczas uroczystości Prezes Izby Stanisław Syguła wręczył najwyższe odznaczenie w rzemiośle „Szablę Kilińskiego” dla Cechu Rzemiosł Różnych im. Jana Łaskiego w Łasku.

 

 

 

 

30 września, 2022
Konkurs „Bezpiecznie od startu” rozstrzygnięty!

28 września 2022 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi odbył się etap regionalny konkursu BHP ”Bezpiecznie od startu”. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców z największą ilością punktów, którzy 20 października br. wezmą udział w ogólnopolskim etapie konkursu w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Tomaszowi Świsłowskiemu oraz Oliwii Kędzierskiej gratulujemy najlepszych wyników.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy.

Członkom komisji z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Łódzkiego Kuratorium Oświaty składamy podziękowania za współpracę oraz ufundowanie nagród głównych dla zwycięzców.

23 września, 2022
Ostatnie pożegnanie Ś.P. Zygmunta Grzesiaka

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP

Zygmunta Grzesiaka

Wieloletniego Zastępcę Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi oraz Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku

Zarząd oraz Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Łodzi

składają

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia.