Zarząd, kierownictwo oraz pracownicy

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Stanisław Syguła – Prezes Zarządu Izby;
Bogusław Miazek – Zastępca Prezesa Zarządu Izby;
Mieczysław Pluskota – Zastępca Prezesa Zarządu Izby;
Grzegorz Rospędowski- Członek Zarządu;
Lidia Buczek – Członek Zarządu;
Tadeusz Jassa – Członek Zarządu;
Jacek Kasprzak – Członek Zarządu;
Włodzimierz Chudek – Członek Zarządu.

Kierownictwo Izby

Małgorzata Gryglewska – Dyrektor Izby.

Sekretariat

Dorota Chmielewska – Adamska – Specjalista.

Zespół Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej

Teresa Piotrowska – Główny Specjalista;

Katarzyna Wójcik – Specjalista

Zespół Samorządowo – Administracyjny

Aleksandra Kulińska – Główny Specjalista.

Radca Prawny

Barbara Skurtys.

 

 

Odsluchaj tekst