Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

  • praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego. Forma ta trwa od 6 do 12 miesięcy.
  • przyuczenia do pracy dorosłych – mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Forma ta trwa od 3 do 6 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:

pracodawcą i starostą lub pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru powadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na przygotowanie zawodowe dorosłych?

Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, złóż wniosek do powiatowego urzędu pracy.

 

 

 

Odsluchaj tekst