Dokumenty ozdobne

Koszty:
Świadectwo czeladnicze ozdobne – 75 zł
Dyplom mistrzowski ozdobny – 100 zł

W przypadku zainteresowania otrzymania ozdobnych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej pod. nr. tel. 42 6325581 lub emailem: oswiata@irlodz.home.pl

Odsluchaj tekst