Uruchomienie platformy do egzaminów

Zapraszamy Państwa do korzystania z finalnej wersji internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych (w skrócie platforma EWR), stworzonej w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w zakresie działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Prace nad platformą trwały od końca sierpnia 2016 r. do maja 2017 r. Funkcjonuje pod adresem www.ewr.zrp.pl.