Dokumenty do pobrania
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla ucznia ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego młodocianym pracownikiem. – [POBIERZ]
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla kandydata nie będącego uczniem ostatniej klasy branżowej szkoły I stopnia. – [POBIERZ]
  • Klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego. – [POBIERZ]
Odsluchaj tekst